De Toekomst van Veilig Duiken

DCN had de eer om gastheer te zijn voor Rijkswaterstaat tijdens de kennisuitwisselingsdag ‘ De Toekomst van Veilig Duiken’.

Rijkswaterstaat heeft in 2022 het kader ‘Veilig werken onder water’ in hun werkwijze opgenomen. In het kader Veilig werken onder water staat beschreven hoe Rijkswaterstaat haar opdrachtgevers verantwoordelijkheid inzake de voorbereiding en uitvoering bij werkzaamheden onder water oppakt middels het toepassen van de Arbeid Hygiënische Strategie. Het doel van de kennisuitwisselingsdag ’De toekomst van Veilig Duiken’ was om als opdrachtgever en uitvoerende partij het gesprek aan te gaan over de wijze waarop werkzaamheden onder water veilig uitgevoerd kunnen worden. Welke middelen zijn er, wat is er met behulp van ROV’s mogelijk en wat zijn belangrijke monitoringspunten in de voorbereidings en uitvoeringsfase. Met andere woorden: wat kan/moet Rijkswaterstaat als opdrachtgever en wat kan/moet een duikbedrijf als opdrachtnemer.

We trapten af met een gedetailleerde presentatie over wet- en regelgeving, waarbij we de verschillen tussen nationale en internationale normen onder de loep namen en het belang van leren van incidenten benadrukten. Hierop volgend gaf de duikerarts, Dr. Grosfeld, een verhelderende lazing lezing over duikmedische veiligheid en hoe de samenwerking tussen verschillende partijen, inclusief de cruciale rol van Rijkswaterstaat, kan bijdragen aan het verhogen van de ketenveiligheid.

We hebben een bijzondere ervaring gehad in het DCN’s Wet Test Centre, waar een uniek scenario werd nagespeeld. Een ROV van VideoRay werd ingezet om ons te laten zien hoe geavanceerde technologie kan bijdragen aan veiliger duiken. Het scenario omvatte demonstraties van een onderwater lasproces, het nabootsen van de gevaren van delta P, het process van isoleren, en het redden van een bewusteloze duiker. Dit alles werd uitgevoerd met een duikteam dat voldeed aan de minimale wettelijke eisen, waardoor de uitdagingen en dynamiek van een dergelijke situatie goed aan het licht kwamen. Dit leidde tot een levendige discussie en reflectie over de huidige praktijken en toekomstige mogelijkheden in onze industrie. Een indrukwekkend voorbeeld van de waarde van technologie en samenwerking in de duikwereld!

Bij het afronden van het evenement namen we de tijd om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duikmaterieel te bespreken, variërend van inshore tot offshore toepassingen. Daarnaast hadden we het genoegen om onze ‘duikerloze’ reinigings- en verwijderingstechnieken te tonen, waarbij we de uitdagingen en mogelijkheden van deze innovatieve methoden belichtten.

We willen Rijkswaterstaat hartelijk bedanken voor de kans om dit belangrijke evenement te mogen hosten, en VideoRay voor hun aanwezigheid en het beschikbaar stellen van hun nieuwste ROV VideoRay Mission Specialist Defender. Het was een gedenkwaardige dag vol met waardevolle inzichten en samenwerking. Met deze initiatieven hopen we ons steentje bij te dragen aan de ketenveiligheid in de duikindustrie.

Inspection and or Repair on Vessel Needed Call us 24/7